Pomůžete nám pomoci?

Podporujeme mateřskou školu v Ostravě

Rozhodli jsme se finančně podpořit speciální mateřskou školu v Ostravě – Porubě. Mateřská škola se stará o 120 dětí, z toho 60 s různým postižením (www.skolkaexilu.cz).

Za každou objednávku, která bude vyšší než 500 Kč (v období od 20. do 23. září. 2016), od nás mateřská škola obdrží 50 Kč. V mateřské škole probíhá rekonstrukce a dar bude použit na její vybavení. Budeme velmi rádi, když nám s tím pomůžete.

O mateřské školce Čs. exilu

V současné době je to jedna z největších integrovaných mateřských škol v Ostravě. Se sedmi třídami – třemi běžnými a čtyřmi speciálními, školní jídelnou je naplňována do kapacity 120 dětí. Všech 7 tříd tvoří věkově smíšené kolektivy. Pedagogové společně s asistenty pečují o 60 integrovaných dětí, z toho 48 ve speciálních třídách. Jedná se o děti s nejrůznějšími typy postižení – mentálně retardované, s dětskou mozkovou obrnou, s poruchou autistického spektra, děti s Aspergerovým syndromem, s nedoslýchavostí, s vadami řeči – dysfatiky, rozštěpy, balbutiky, opožděným vývojem řeči.

Škola je akreditovaným pracovištěm MPSV – obor pracovník v sociálních službách.

Sídlištní mateřská škola ve staré zástavbě socialistického realismu využívá dvoupodlažní budovu se suterénem a dvěma zahradami. Děti mají k dispozici 10 heren, 4 sociální zařízení, 6 šaten a 1 botárnu.

Pro individuální péči slouží 2 pracovny s počítačem, logopedickým zrcadlem, pracovními koutky pro strukturované učení.

Projekt SNOEZELEN

Na začátku stála pouhá myšlenka. Myšlenka chtít pro děti z naší školky více a vzniKl projekt multisenzorického koutku ve speciální třídě pro děti s kombinovaným postižením a současně touha doplnit relaxační místnost v suterénu o další pomůcky a stimuly tak, aby splňovala náročné požadavky na Snoezelen prostředí.

Metoda multismyslové stimulace Snoezelen neboli Snoezelen koncept je alternativní speciálně pedagogická metoda, případně terapie, která pomáhá rozvíjet osoby se speciálními potřebami. Uplatnila se i při edukaci těchto osob. Hlavním stavebním kamenem metody je vybudování speciálního prostředí dokonale odlišného od běžného prostředí, ve kterém žijeme svůj každodenní život. Jedná se o prostředí podnětné, uspokojující individuální potřeby, a to především prostřednictvím stimulací nejen našich pěti základních smyslů

Základní myšlenkou konceptu je zážitek

Cíle, k nimž lze během procesu výchovy a vzdělávání v místnostech Snoezelen směřovat, jsou:

  • rozvoj vnímání, emocionality, poznávání, komunikace a také motoriky;
  • rozvoj seberegulace a harmonizace osobnosti jedince;
  • změny v pozornosti a koncentraci dítěte;
  • snížení agresivního i autoagresivního chování jedince;
  • posilování rovnováhy mezi uvolněním a aktivací jedince;
  • pozitivní socializace a integrace v sociálních strukturách 
Objednejte si katalog zdarma
Bring your rogue buying under control

Katalog Manutanu Vám dodáme do 3 pracovních dnů zdarma. Objednat si ho můžete telefonicky na 800 24 24 24, případně e-mailem na prodej.web@manutan.cz.

Rychlá objednávka zboží
Kontakt
Máte dotaz nebo potřebujete poradit? Bez obav nás kontaktujte zdarma na 800 24 24 24.

Kontaktní informace