Pierre-Olivier Brial: Když se z firemního nákupu třídy C stane strategie

Firemní nákupy se běžně rozdělují do 3 tříd. Kategorie A i B již v dnešní době podniky začlenily do svých nákupních strategií. Třída C se často podceňuje, přestože může při správné optimalizaci přinést úspory ve výši až 20 %.

Kategorie A a B

Třída A zahrnuje všechny výrobky a služby, které jsou přímo spojené s oborem podnikání firmy. Představuje obvykle 75 % celkového objemu. Do třídy B patří výrobky a služby, které se oboru podnikání firmy týkají jen okrajově a často se opakují. Představují 20 % celkového objemu. U těchto dvou kategorií mají velmi důležitou úlohu zabezpečení a optimalizace: firmy vykonávají tyto nákupy u několika strategických dodavatelů na základě standardizovaných, přesně definovaných potřeb.

Firemní nákup třídy C

Do této poslední třídy řadíme všechny ostatní druhy nákupů. Jedná se o celou řadu výrobků nakupovaných v nepravidelných intervalech, které nelze souhrnně specifikovat. Představují sice pouze 5 % objemu všech nákupů, nicméně soustředí se do nich většina administrativních nákladů, protože dosahují 60 % objemu objednávek a 75 % celkových nákladů na dodavatele. Existují postupy a nástroje, pomocí kterých můžeme tyto nákupy racionalizovat: zúžení základny dodavatelů, zavedení elektronických řešení objednávek a využívání vybraných dodavatelů na všech pracovištích. Tyto způsoby mohou přinést úspory až ve výši 20 %.

Optimalizace výrobků třídy C

Ze zkušenosti však víme, že lze zajít ještě mnohem dál. Jakmile totiž firma získá dobrý přehled o své spotřebě výrobků třídy C, často si uvědomí, že některé výrobky objednává poměrně pravidelně. Takové výrobky představují nemalou část výdajů, avšak až doposud měly tak odlišné specifikace, že nebylo možné je identifikovat. Tyto výrobky by se daly snadno zařadit mezi nákupy třídy A nebo B a mohla by u nich proběhnout standardizace potřeb, prognóza ročního objemu, optimalizace dodavatelského řetězce a zaměření na jednoho či dva dodavatele s cílem snížit náklady.

Tři významné případy zákazníků

Příklad z praxe. U jednoho z našich zákazníků z oblasti zemědělské výroby podařilo po racionalizaci portfolia dodavatelů identifikovat značný rozptyl spotřeby plastových úložných boxů. Na 4 závody připadaly celkové výdaje dosahující stovek tisíc eur, přičemž výrobky měly podobné specifikace, pouze je vyráběli různí dodavatelé. Nejprve jsme pro všechna pracoviště určili jednotnou velikost boxů, poté jsme společně s naším zákazníkem uspořádali výběrové řízení a nakonec jsme přizpůsobili dodavatelský řetězec. Tyto kroky přinesly roční úspory přibližně 100 000 eur.

Z dlouhé řady projektů, jimž jsme se v této oblasti věnovali, můžeme uvést také celoevropskou standardizaci dílenských skříní pro velkou průmyslovou firmu nebo vytvoření „sady pro nově otevírané prodejny“,a to pro velkou společnost zabývající se distribucí oděvů a módního zboží. V těchto dvou případech se roční úspory pohybovaly v řádech desítek tisíc eur, nemluvě o úspoře času a zajištění bezproblémového zásobování.

Tento postup lze provést teprve poté, co proběhne racionalizace portfolia dodavatelů a analýza spotřeby. Nicméně právě to může nejvíce přispět ke zvýšení ziskovosti, protože každé ušetřené euro se přímo projeví na celkových výsledcích.

Autor: Pierre-Olivier Brial

Objednejte si katalog zdarma
Bring your rogue buying under control

Katalog Manutanu Vám dodáme do 3 pracovních dnů zdarma. Objednat si ho můžete telefonicky na 800 24 24 24, případně e-mailem na prodej.web@manutan.cz.

Rychlá objednávka zboží
Kontakt
Máte dotaz nebo potřebujete poradit? Bez obav nás kontaktujte zdarma na 800 24 24 24.

Kontaktní informace