Pierre-Olivier Brial: Co je základním mýtem vaší společnosti?

Mýtus se obvykle definuje jako „vyprávění, které se pokouší o vysvětlení určité společenské praktiky“. Jinak řečeno, každé lidské společenství má svůj základní mýtus, který propojuje jeho příslušníky a strukturuje jejich vzájemné vztahy. Platí to o společnosti jako takové a všiml jsem si, že něco podobného lze říci i o firmách, které jsem měl doposud příležitost poznat. U zrodu úspěšné firmy vždy stojí základní čin, který se postupně proměňuje v mýtus – halí se do hávu hrdinství, pojí se s vyšším posláním a ozvláštňuje se špetkou tajemství a magie.

Příkladů je celá řada: Steve Jobs jako Prométheus, který vybudoval v garáži firmu Apple a přinesl člověku technologie, Thomas Edison, který založil společnost GE a přinesl lidstvu světlo, nebo bratři Michelinové, kteří jednou pomohli anglickému cyklistovi, jehož postihl defekt, a následně vyvinuli vyměnitelnou pneumatiku pro jízdní kola, čímž usnadnili mobilitu typickou pro moderní dobu.

Nejedná se o žádné povrchní historky – tyto příběhy mají na firmy hluboký vliv. Domnívám se, že je velmi důležité tento základní mýtus poznat a pochopit, protože může přispět k soudržnosti a rozvoji. Při špatném „uvědoměním si“ se ale naopak může stát významnou brzdou rozvoje firmy.

Bod ukotvení

Stejně jako každé lidské společenství a každý jednotlivec potřebuje i firma znát své kořeny. Ty jí zajišťují ukotvení a dodávají jí skutečnou sebedůvěru.

Mýtus je mnohem více než jen vysvětlení – je to hrdinský čin, který se vyprávěním předává z generace na generaci. Propojuje muže a ženy pracující ve firmě a zároveň tvoří základ společné kultury. Umožňuje nově příchozím integrovat se do „společenského tělesa“ a od svého příchodu sdílet toto vyprávění se staršími pracovníky.

Faktor inovace

Základní mýtus umožňuje firmě otevřít se novým příležitostem v oblasti růstu a rozvoje. Často bývá synonymem odvahy a slouží jako opěrný bod v dobách, kdy firma pochybuje nebo „usíná na vavřínech“. Ve společnosti Manutan si například často připomínáme, že naši zakladatelé si před 50 lety vzali hypotéku na byt, aby mohla firma vzniknout, což nás vede k tomu, abychom neustále podstupovali nová rizika.

Pokud se navíc vrátíme k základní podstatě, zúžíme si pole možností růstu na několik málo cest. Firma se nevidí jako organizace vytvořená za účelem výroby určitého produktu nebo poskytování služby, ale aby plnila vyšší poslání, které může donekonečna obměňovat. Například společnost Bic popisuje, že se její zakladatel Marcel Bich při navrhování své první propisky „rozhodl proniknout k podstatě věci a vytvořit jednoduchý, spolehlivý nástroj, který by usnadňoval univerzální gesto a který by mohl používat každý“. Tato volba se poté stala základem veškerého rozvoje této značky. Vidíme tu, jak si firma může díky základnímu mýtu definovat poslání, které je poté možné rozšířit daleko za hranice původního výrobku.

Špatné porozumění může být překážkou

Základní mýtus má pro DNA firmy tak zásadní význam, že se může stát i jejím největším omezením. Může k tomu dojít několika způsoby: vytvořením obrazu legendárního zakladatele, jemuž se nikdo nemůže vyrovnat, uzavřením se v minulosti nebo stanovením nepřekonatelných hranic, které firmě neumožňují přizpůsobit se momentálním podmínkám.

Proto je nutné tento mýtus „povědomí“ poznat a zjistit, v čem je omezující, abychom ho mohli překonat. Stejně jako každý základní čin v sobě nese zárodky vlastní zkázy, které si musíme uvědomovat, abychom firmě zajistili dlouhou budoucnost. 

Autor: Pierre-Olivier Brial

Objednejte si katalog zdarma
Bring your rogue buying under control

Katalog Manutanu Vám dodáme do 3 pracovních dnů zdarma. Objednat si ho můžete telefonicky na 800 24 24 24, případně e-mailem na prodej.web@manutan.cz.

Rychlá objednávka zboží
Kontakt
Máte dotaz nebo potřebujete poradit? Bez obav nás kontaktujte zdarma na 800 24 24 24.

Kontaktní informace