Dobrý pracovník nepřímého nákupu je opravdovým hrdinou… H.E.R.O.

Při akci pro naše evropské zákazníky v centrále společnosti Manutan, která se konala loni v září, jsme mluvili o tom, co znamená být dobrým pracovníkem nepřímého nákupu. Nakonec jsme přišli na to, že špičkový pracovník s tímto zaměřením je opravdový hrdina… H.E.R.O!

Hodně energie, vynikající komunikační dovednosti, schopnost ovlivňovat druhé

Pracovníci nepřímého nákupu často pracují v prostředích s maticovou strukturou. Musí neustále komunikovat, aby dosáhli svých cílů, a nemohou svůj vliv uplatňovat jen na základě příkazů.

Empatie za účelem pochopení místních překážek a možných zastánců

Pracovníci nepřímého nákupu obvykle komunikují s řadou poboček, pracovišť a závodů a jejich úkolem je vyjednat zakázky, které jsou výhodné jak pro celou společnost, tak pro každou z jejích součástí. Musí rozumět tomu, jaké překážky a omezení se v daném místě vyskytují, a vědět, jak je překonat.

Racionalita: kladný přístup k datům, zaměření na systémy a analýzu

Není pochyb, že firemní nákup výrazně souvisí s daty. O nepřímém nákupu to platí dvojnásob, nákupčí totiž pracují s tisíci výrobků a musí s využitím faktů a čísel bojovat s místními předsudky a tradičními názory typu: „V blízkém okolí nám seženu lepšího dodavatele!“

Osobní přítomnost a obeznámenost s organizací

Uzavřít smlouvu je snadné. Skutečná práce začíná teprve ve chvíli, kdy je potřeba ji zavést v rámci celé organizace! K tomu jsou nutné časté návštěvy pracovišť za účelem propagace podepsaných smluv a vysvětlování strategie nákupu přímo uživatelům v terénu.

Autor: Pierre-Olivier Brial